WROLOG 2015 Conference – invitation in English  

Logo WroLog

WROLOG 2015

Wrocław, 28-29 maja 2015

Wrocławskie środowisko logistyków zaprasza do udziału w VII Wrocławskim Forum Logistyki i Technologii Logistycznych WROLOG 2015, które odbędzie się wraz z Seminarium 48th ESReDA Seminar on Critical Infrastructures. Tematyką konferencji WROLOG 2015 jest „Interoperacyjność infrastruktur logistycznych”.

Interoperacyjność infrastruktur logistycznych to cecha składników tego typu systemów, polegająca na funkcjonowaniu w pełnej zgodności, tak by współpracować z innymi produktami lub systemami, które istnieją, bądź mogą istnieć w przyszłości, bez jakiegokolwiek ograniczenia dostępu lub ograniczonych możliwości.

Wyzwania przyszłości związane z zaspokajaniem dynamicznie zmieniających się potrzeb uczestników i klientów łańcuchów logistycznych każą zwrócić szczególną uwagę na zdolność współpracy poszczególnych uczestników łańcuchów logistycznych, struktury tych łańcuchów i ich przygotowania do niezawodnego, bezpiecznego i efektywnego realizowania funkcji celu.

Celem Forum jest prezentacja i wymiana poglądów w zakresie technicznych aspektów logistyki oraz relacji pomiędzy inżynierią logistyczna a organizacją, zarządzaniem i ekonomiką systemów logistycznych w obszarze interoperacyjności infrastruktur logistycznych.

Obecnie zaproszenie na VII Forum kierujemy do szerokiego grona logistyków: naukowców, menadżerów, projektantów i inżynierów pracujących w różnych sektorach gospodarki, szczególnie powiązanych z problemami kształtowania infrastruktur logistycznych.

TEMATYKA KONFERENCJI

W trakcie forum będą podejmowane następujące tematy:

  • Rola głównych graczy w integracji logistycznych łańcuchów dostaw,
  • Ekologia a integracja i rywalizacja w logistyce,
  • Gospodarka materiałowa w przedsiębiorstwie,
  • Technologia budowania przewagi konkurencyjnej,
  • Ewolucja zintegrowanych łańcuchów dostaw,
  • Jakość, niezawodność i bezpieczeństwo infrastruktur logistycznych.

W tym roku przy okazji konferencji WROLOG mamy zaszczyt zaprosić Państwa na równoległe spotkanie poświęcone problematyce infrastruktur krytycznych organizowanych przez europejskie stowarzyszenie niezawodności i bezpieczeństwa ESReDA.

Uczestnicy obu konferencji będą mogli swobodnie uczestniczyć w odbywających się równolegle wydarzeniach. Językiem konferencji WROLOG jest język polski, seminarium ESReDA język angielski.

» 48th ESReDA Seminar – May 28‐29, 2015, Wrocław University of Technology, Poland


Politechnika Wrocławska Polskie Towarzystwo Logistyczne ESReDA